Menu

 • Zakończenie Roku

  Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

  24 czerwca 2021 (czwartek)

   sala koncertowa

   

  Godz. 16.00 – klasy I, II, III  -  cykl sześcioletni

  Godz. 16.30 – klasy IV, V   -  cykl sześcioletni

                         klasa I, II, III  -  cykl czteroletni

  Godz. 17.00 – uczniowie klas IV cyklu czteroletniego  i VI cyklu sześcioletniego.

 • MIĘDZYNARODOWE I OGÓLNOPOLSKIE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW!

           Tegoroczna wiosna przyniosła pasmo sukcesów naszych uczniów na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym.

  W XVIII Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym na Łotwie, który odbył się w dniach 12-14 kwietnia 2021 r.            Hubert Górski z kl. I c. 6  - zajął III miejsce w I kategorii, również Artur Witosław z kl. III c. 4  - zajął III miejsce w III kategorii.  Uczniowie pracują pod kierunkiem Pana Dariusza Stefanowskiego.

             W XXVI Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych im. Zdzisławy Wojciechowskiej w Bydgoszczy, które odbyły się w dniach 7-9 maja 2021 r.

            Kinga Halecka z kl. II c. 6 – zajęła II miejsce w pierwszej grupie wiekowej, natomiast Aleksandra Jasińska zajęła III miejsce w drugiej grupie wiekowej.

  Uczennice pracują pod kierunkiem Pani Urszuli Właźniak.

  Wiolonczelistom akompaniowała Pani Iwona Czech.

   

  Uczniom i Nauczycielom serdecznie gratulujemy!!!

 • KOMUNIKAT

   DYREKTORA

  PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. M. J.S. BACHA

  W GRAJEWIE

   

  Zarządzenie Nr 09 2020/2021 z dnia 14.05.2021 r.

  w sprawie logistyki pracy i nauki w PSM I  st. w Grajewie , zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego

   

  dotyczy: pracy i nauki od dn. 17.05.2021 r.

  W związku z luzowaniem obostrzeń wszystkie zajęcia od 17 maja 2021r. do odwołania odbywają  się w trybie stacjonarnym według planu z września 2020r.

   

  Agata Świderska

  Dyrektor

  PSM Grajewo

 • Komunikat Dyrektora

  KOMUNIKAT DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. M. J.S. BACHA W GRAJEWIE

   

  KOMUNIKAT_DYREKTORA

 • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

  w dniu 8 kwietnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Rozporządzenie wprowadzające przedłużenie aktualnie obowiązujących ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek do dnia 18 kwietnia 2021 r.  zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 651 i wejdzie w życie z dniem 

  12 kwietnia 2021 r.

   

  W tym tygodniu od 12 do 17 kwietnia nauka w naszej szkole jest nadal w trybie zdalnym.

  Agata Świderska

  Dyrektor

 • Uwaga!

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił

  konkurs na stanowisko dyrektora

  Państwowej Szkoły Muzycznej I st.im.J.S.Bacha w Grajewie.

   (ogłoszenie na stronie ww.cea.pl)

 • PRZERWA ŚWIĄTECZNA

  od 01.04.2021 do 06.04.2021

   

  Z okazji Świąt Wielkanocy składamy
  najlepsze życzenia.
  Niech ten szczególny okres będzie
  czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku
  i prawdziwej radości.

  Dyrekcja Szkoły

   

                      

 • Logistyka pracy i nauki PSM w Grajewie

  Od dn. 25.03.2021 - 09.04.2021

   

  W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (D. U. 2021, poz. 502),  a tym samym w związku z gwałtownie rosnącą liczbą zachorowań na COV-19 wszystkie zajęcia w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im J.S.Bacha w Grajewie  przechodzą w tryb nauki zdalnej.

   

  Od 22.03.2021 – 09.04.2021 – uczniowie nie mają możliwości samodzielnego korzystania z pomieszczeń i ćwiczenia w szkole.

              

  Agata Świderska

  Dyrektor

  PSM w Grajewie

 • KOMUNIKAT

                 Od dnia 22 marca do 31 marca 2021 r. z powodu  nowych wytycznych Ministra Zdrowia korzystanie z możliwości konsultacji na terenie szkoły ograniczamy  wyłącznie do niezbędnego minimum.   

  Lekcje teorii - zdalnie do Świat Wielkanocnych

  Akompaniament , fortepian dodatkowy-zdalnie

  Instrument główny - możliwość tylko gdy jest to niezbędne i potwierdzone pisemną prośbą  rodziców o lekcje stacjonarne.

  W tym wypadku nauczyciel instrumentu głównego poprzez kontakt z rodzicem umawia się na lekcje w szkole. Nie może to zakłócić planu lekcji teorii.

   

  Bardzo dziękuję rodzicom za zrozumienie i wspieranie nauczycieli

  i swoich pociech w tak trudnym czasie.

   

  Życzę zdrowia i optymizmu

  Agata Świderska

  Dyrektor

  PSM w Grajewie

 • Obchody Dnia Patrona Szkoły

 • XII Podlaski Konkurs Skrzypcowy

 • KOMUNIKAT

  KOMUNIKAT

  DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA,

  IM.J.S.BACHA W GRAJEWIE

  Zarządzenie Nr 06 2020/2021 z dnia 04.02.2021 r.

  w sprawie logistyki pracy i nauki w PSM I stopnia w Grajewie,

  zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

   

  dotyczy: pracy i nauki od dn. 08.02.2021 r.

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 29 stycznia 2021 r.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. ( z póź. zm.) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., Państwowa Szkoła Muzyczna I st., im.J.S.Bacha  w Grajewie  informuje co do sposobu i form prowadzenia poszczególnych zajęć:

  I. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

  1. Z dniem 08 luty 2021 roku szkoła umożliwia stacjonarne  prowadzenie niżej wymienionych zajęć edukacyjnych nauczycielom, którzy zgłosili taką potrzebę-potwierdzoną przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów:

   

  a. instrument główny

  b.fortepian dodatkowy

  c. zajęcia z akompaniatorem

   

  2.Zajęcia stacjonarne nie mogą kolidować z innymi zajęciami prowadzonymi zdalnie lub stacjonarnie.

  3. W przypadku przedmiotu głównego możliwe jest prowadzenie zajęć w sposób hybrydowy (1 raz zajęcia stacjonarne, jeden raz zajęcia zdalne) lub jeśli wszystkie strony (nauczyciel/rodzic) wyrażą zgodę na prowadzenie zajęć stacjonarnych w szkole, wówczas otrzymują również zgodę dyrektora szkoły na realizacje zajęć w takiej formie.

  4.Zajęcia takie muszą być przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w szkole.

   

  II. ZAJĘCIA TEORETYCZNE

  1. Kształcenie słuchu i Rytmika (kl. I-III cykl sześcioletni, kl.I c.4) wprowadza się możliwość prowadzenia lekcji w formie stacjonarnej , w podziale na małe grupy.

  III. PRÓBY ZESPOŁÓW, CHÓRU

  Z dniem 08 luty 2021 roku szkoła umożliwia prowadzenie zajęć w małych grupach. Zajęcia takie mogą być przeprowadzone za zgodą wszystkich stron: nauczycieli/uczniów/rodziców z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w szkole. Szczegóły zostaną ustalone i przekazane do wiadomości zainteresowanym przez nauczycieli prowadzących.

   

  IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Realizacja zajęć w formie stacjonarnej jest dobrowolna zarówno dla uczniów jak

  i nauczycieli.

  · Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów, chcących realizować zajęcia stacjonarnie, zobowiązani są do przesłania zgody (sms, lub poczta elektroniczna do nauczyciela danego przedmiotu) następującej treści:

   

  Wyrażam chęć realizacji przez moje dziecko ………………………………………………..., zajęć z przedmiotu ……………………………… w formie stacjonarnej. Jednocześnie wyrażam zgodę na przybywanie mojego dziecka na terenie szkoły z zachowaniem zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujące w PSM w Grajewie .

  2. Decyzję o uczestnictwie w zajęciach stacjonarnych podejmuje rodzic ucznia (opiekun prawny)  w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu głównego.

  3. Czas przebywania w szkole ogranicza się do niezbędnego minimum.

  4. Konsultacje/zajęcia stacjonarne lub ćwiczenie uczniów w szkole mogą odbyć się tylko pod warunkiem i wg ścisłego rygoru sanitarnego z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w PSM w Grajewie.

  Wszystkie powyższe ustalenia będą obowiązywać do odwołania, w zależności od pojawienia się nowych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania szkół artystycznych.

                                                                                                            

  Agata Świderska

  DYREKTOR

  PSM I st. w Grajewie

 • Lista laureatów Festiwalu "Kolęda Jezusowi"

 • Uwaga

  Zajęcia edukacyjne po feriach

   

  Dyrekcja PSM informuje, że

  od 18 stycznia 2021 roku zajęcia  edukacyjne odbywać się będą

  według zasad obowiązujących przed feriami.

 • Drodzy rodzice, uczniowie.

 • Ważna informacja - zmiana kalendarza roku szkolnego

  W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się kalendarz roku szkolnego i ferie zimowe odbędą w terminie od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r. 

  Rada pedagogiczna klasyfikacyjna i zakończenie I semestru nauki odbędzie się 29 stycznia 2021 r. 

   

  Rada pedagogiczna klasyfikacyjna i zakończenie I semestru nauki odbędzie się 29 stycznia 2021 r. 

 • Drodzy Uczniowie i Rodzice

           W związku z przedłużeniem nauki zdalnej do 3 stycznia 2021r. informujemy:

  1. Propozycje ocen za I półrocze zostaną wystawione do dnia 18 XII 2020r.
  2. O proponowanych ocenach nauczyciele powiadomią za pomocą poczty na dzienniku elektronicznym.
  3. Możliwość poprawy ocen do 22 I 2021r.

  Pozdrawiamy

  Dyrekcja

 • Drodzy Uczniowie / Drodzy Rodzice

  Na mocy Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 5 listopada  2020 r.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  od dnia 9 listopada do 29 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia w szkole

  nadal będą realizowane w trybie nauki zdalnej

  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Lekcje będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem. W sytuacji trudności w dostosowaniu się do planu, prosimy o indywidualny kontakt z nauczycielem i wspólne ustalenie nowej godziny lekcji.

  Uczniowie nie posiadający instrumentu (pianina) w domu mogą ćwiczyć na terenie szkoły.

  Prosimy o ograniczenie  czasu przebywania w szkole do niezbędnego minimum, zachowanie zasad bezpieczeństwa (dystans, maseczki, dezynfekcja rąk).

  Życzymy zdrowia i optymizmu

  Dyrekcja

 • Ważne informacje - nowe zasady funkcjonowania szkoły!

      Na mocy Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 26 października 2020 rdo 8 listopada 2020r.

   Państwowa Szkoła Muzyczna I st.im.J.S.Bacha w Grajewie wdraża formy realizacji  zadań:

   

  1. Począwszy od dnia 26 października do odwołania  przedmioty:
   kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, zespoły instrumentalne, chór , zespół wokalny będą realizowane w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2.  Instrument główny, zajęcia z akompaniatorem, fortepian dodatkowy będą odbywały się zdalnie lub w  przypadku wyrażonej na piśmie (e-mail) woli rodzica, w porozumieniu z pedagogiem lekcje mogą odbywać się również przy zastosowaniu form i metod nauczania w trybie łączonym.
  3. O ile to możliwe, wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.
  4. Szkoła za pośrednictwem strony internetowej oraz dziennika internetowego udostępnia uczniom materiały niezbędne do realizacji poszczególnych przedmiotów.
  5. Uczniowie nie posiadający instrumentów w domu ( fortepian dodatkowy, fortepian główny) mogą ćwiczyć na terenie szkoły.
  6. Wszelkie problemy związane z realizacją poszczególnych sposobów nauczania rozwiązywane będą indywidualnie w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

  Agata Świderska

  Dyrektor  PSM I st. w Grajewie

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. J. S. Bacha w Grajewie
  Dra. T. Nowickiego 5
  19-200 Grajewo
 • (86) 272-25-82

Galeria zdjęć