Menu

Historia

Z kart historii Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. 

Jana Sebastiana Bacha w Grajewie

1 września 1974r.
Powstaje Państwowa Szkoła Muzyczna I st.w Grajewie na bazie funkcjonującego od 1959 roku Społecznego Ogniska Muzycznego. W 1970r. ognisko skupiało 105 uczniów. Pierwsze egzaminy wstępne odbyły się w dniach 9-10 września 1974r. Egzaminom przysłuchiwał się wizytator Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Powiatowego Augustyn Sulewski, który wspólnie z byłym dyrektorem Społecznego Ogniska Muzycznego Janem Jakubczakiem, swoja pracą i zaangażowaniem doprowadzili do decyzji Ministra Kultury i Sztuki otwierającej nową placówkę muzyczną w powiecie grajewskim. Stanowisko kierownika ogniska piastowali: Henryk Mioduszewski, Augustyn Sulewski, Jerzy Ekies, Wiesław Gaz, Jan Jakubczak.

Pierwszym Dyrektorem szkoły został Antoni Czajkowski.

Antoni-Czajkowski

Szkoła liczyła 78 uczniów w cyklu dziecięcym i młodzieżowym. Rade Pedagogiczną stanowiło 7 nauczycieli, którzy nauczali gry na skrzypcach, fortepianie, akordeonie, saksofonie, klarnecie, trąbce, prowadzili także zajęcia z przedmiotów teoretycznych.

Zajęcia odbywały się  w zaadaptowanych pomieszczeniach budynku przy ulicy Wojska Polskiego 14 oraz w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Ełckiej.

22 października 1977r.
Uroczyste oddanie wyremontowanego budynku po byłym Urzędzie Powiatowym zlokalizowanym przy ulicy Świerczewskiego 5 (dziś ul. dra T. Nowickiego 5).

19 października 1985r.
Utworzenie Filii w Goniądzu
Kierownikiem została Marzenna Trzonkowska Pełni funkcję do chwili obecnej .

 01 września    1988r.
Utworzenie Filii w Szczuczynie
Kierownikiem została Lucyna Zielińska
Dziś funkcję tę pełni Elżbieta Jerulank

1991/1992
Od 1 września Dyrektorem szkoły zostaje Zofi a Mikołajewska

Zofia-Mikolajewska-grajewo

2006/2007
Dyrektorem szkoły zostaje Agata Świderska Funkcję pełni do chwili obecnej.

Agata-Swiderska-dyrektor-psm-grajewo

04 października 2013r.
Uroczyste oddanie do użytku Sali koncertowej wybudowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego       zakupiono 150 krzeseł. Centrum Edukacji Narodowej wyposażyło nową salę w fortepian marki Jamaha.

mkidn

a1

a2

Aktualności

Kontakt

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. J. S. Bacha w Grajewie
    Dra. T. Nowickiego 5
    19-200 Grajewo
  • (86) 272-25-82

Galeria zdjęć